Aktualne działania

 • Program Re-purposing Coal Power Plants

  Program "Re-purposing Coal Power Plants"

  Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie bierze udział w projekcie Re-purposing Coal Power Plants, którego celem jest opracowanie ogólnoeuropejskiego narzędzia do zbierania i usystematyzowania danych, stworzenie bazy obiektów infrastruktury z potencjałem do wykorzystania w każdych regionie oraz przeprowadzenie warsztatów dla sektora i zainteresowanych podmiotów.

  SZCZEGÓŁY
 • Program Bloki 200+

  Program "Bloki 200+"

  Celem programu jest opracowanie innowacyjnej technologii modernizacji bloków zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i dostosowania bloków do nowych wymagań pracy w KSE.
  SZCZEGÓŁY
 • Rynek Mocy

  Rynek Mocy

  Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie aktywnie uczestniczy w procesie wdrażania mechanizmu Rynku Mocy w Polsce, reprezentując interesy sektora elektroenergetycznego.
  SZCZEGÓŁY
 • Pakiet Zimowy

  Pakiet Zimowy

  Celem działań koordynacyjnych TGPE związanych z regulacjami Pakietu Zimowego jest wypracowanie wspólnego stanowiska i propozycji modyfikacji uwzględniających specyfikę polskiego sektora elektroenergetycznego.
  SZCZEGÓŁY
 • Prawo wodne

  Prawo wodne

  Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie brało aktywny udział w konsultacjach i uzgodnieniach nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz jej aktów wykonawczych, na etapie rządowego oraz parlamentarnego procesu legislacyjnego.
  SZCZEGÓŁY
 • Taryfa antysmogowa

  Taryfa antysmogowa

  Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jako przedstawiciel większości polskich wytwórców konwencjonalnych bierze aktywny udział we wdrażaniu mechanizmów prowadzących do zminimalizowania, a ostatecznie usunięcia problemu smogu na terenie naszego kraju.
  SZCZEGÓŁY
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego

  Gospodarka Obiegu Zamkniętego

  Wychodząc naprzeciw nowym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie reprezentując interesy swoich członków aktywnie wspiera oraz uczestniczy w procesach mających na celu minimalizację wpływu energetyki na środowisko.
  SZCZEGÓŁY
 • Konkluzje BAT

  Konkluzje BAT

  Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie wspierało administrację rządową w trakcie całego procesu rewizji wymagań BAT (2011-2017), przygotowując opracowania, analizy oraz zestawienia danych. Obecnie TGPE zabiega o korzystne sposoby wdrażania nowych wymagań, możliwość wykorzystania dostępnych rozwiązań przejściowych (odstępstw) oraz korzystne interpretacje przepisów.
  SZCZEGÓŁY

ELEKTROWNIE CZŁONKOWSKIE

 • Tauron Wytwarzanie S.A.
 • Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 • CEZ Skawina S.A.
 • Energa Elektrownie Ostrołęka S.A.
 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • CEZ Chorzów S.A.
 • PGNiG TERMIKA S.A.
 • Fortum

PARTNERZY

 • ENERGA SA