Taryfa antysmogowa

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie jako przedstawiciel większości polskich wytwórców konwencjonalnych bierze aktywny udział we wdrażaniu mechanizmów prowadzących do zminimalizowania, a ostatecznie usunięcia problemu smogu na terenie naszego kraju. Jednym z nich jest taryfa antysmogowa, która umożliwi wykorzystywanie energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrowniach na cele grzewcze.

Krótka charakterystyka

Taryfa antysmogowa jest to mechanizm, który może zostać wykorzystany w Krajowym Planie Likwidacji Niskiej emisji, prowadzący do elektryfikacji ciepłownictwa. Ma ona charakter selektywny, tzn. przeznaczona jest dla gospodarstw domowych dla których nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione technicznie doprowadzenie ciepła sieciowego, zastosowanie gazu, lub innego mało emisyjnego dozwolonego źródła ogrzewania. Możliwości przyłączenia analizowane są w podanej kolejności. Aby zapewnić opłacalność takiego wyboru, należałoby obniżyć cenę energii w taryfie antysmogowej do poziomu ceny ciepła sieciowego z elektrociepłowni. Jest to możliwe do uzyskania m.in. poprzez rezygnację z opłat za „kolory”, obniżenie akcyzy, obniżenie taryfy przesyłowej i dystrybucyjnej, itp. Energia w taryfie antysmogowej byłaby dostępna w czasie doliny nocnej oraz częściowo w trakcie dnia, co również pozwoliło by na wyrównanie dobowego obciążenia, a w związku z tym bardziej efektywną pracę elektrowni. Niski koszt takiej energii umożliwiłby inwestycje w elektryczne piece akumulacyjne w miejsce starych i nieefektywnych kotłów na paliwa stałe, a także przeprowadzenie termomodernizacji spełniającej kryteria efektywności energetycznej. Skutkiem Programu będzie przesunięcie spalania węgla do dużych źródeł i ograniczenie smogu pochodzącego z palenisk domowych.