Program "Re-purposing Coal Power Plants"

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie bierze udział w projekcie Re-purposing Coal Power Plants (z ang. program ponownego wykorzystania aktywów wycofywanych elektrowni węglowych) w czasie transformacji energetycznej, który ma na celu ocenę potencjału i możliwości wykorzystania infrastruktury po wyłączonych z eksploatacji elektrowniach (np. składowiska popiołu), oraz części likwidowanej infrastruktury w zakładach czynnych. Na podstawie mapowania, przeglądu i tworzenia scenariuszy RECPP ma ułatwić dyskusję między administracją, właścicielem terenu a społecznością lokalną przedstawiając opcje ponownego wykorzystania i rozwoju. RECPP uzupełni działania podejmowane w ramach przemian w regionach węglowych, w wyniku czego zostanie sporządzony spis elementów infrastruktury w Europie oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania.
W ramach RECPP powstać ma ogólnoeuropejskie narzędzie do zbierania i usystematyzowania danych oraz baza obiektów infrastruktury z potencjałem do wykorzystania w każdych regionie oraz warsztaty dla sektora i zainteresowanych podmiotów.

Projekt jest międzynarodowym przedsięwzięciem realizowanym pod przewodnictwem VGB Powertech e.V. i finansowanym przez Europejski Fundusz Węgla i Stali. Do programu należą również:
 • Główny Instytut Górnictwa
 • The Centre for Research and Technology-Hellas
 • Grupa České Energetické Závody
 • Lausitz Energie Kraftwerke AG
 • TAURON Wytwarzanie S.A.
 • VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG
 • RWE Power AG
 • RWE Generation SE
 • Uniper SE
 • Électricité de France
 • Montanuniversität Leoben
 • Program ponownego wykorzystania aktywów wycofywanych elektrowni węglowych został objęty patronatem Ministerstwa Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwa Aktywów Państwowych.