Prawo wodne

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie brało aktywny udział w konsultacjach i uzgodnieniach nowelizacji ustawy Prawo wodne oraz jej aktów wykonawczych, na etapie rządowego oraz parlamentarnego procesu legislacyjnego. Dzięki ścisłej współpracy z Ministerstwem Energii szereg uwag TGPE zostało uwzględnionych, co w efekcie zaowocowało wprowadzeniem ułatwień i zwolnień dla energetyki konwencjonalnej oraz znacząco ograniczyło koszty wprowadzenia nowego prawa.

Krótka charakterystyka

Nowelizacja ustawy prawo wodne istotnie zmienia od 1 stycznia 2018 r. system opłat za korzystanie z wód. Poza opłatami zmiennymi, tj. za zużycie określonej ilości wody, wprowadzona została oplata stała – za maksymalne dopuszczalne ilości możliwe do pobrania. Ustawa określa maksymalne stawki opłat, natomiast stawki rzeczywiste określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Wysokość opłat nalicza nowo utworzona jednostka - PGW Wody Polskie – w przypadku zastrzeżeń podmiotom przysługuje reklamacja.