Program "Bloki 200+"

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie bierze udział w  programie „Bloki 200+” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W składzie Komisji Konkursowej jest 3 przedstawicieli TGPE. Towarzystwo pełni również funkcję Doradcy Technicznego w Programie „Bloki 200+”. W celu przygotowywania opinii i rekomendacji dla poszczególnych, specjalistycznych części zgłaszanych projektów został powołany zespół ekspertów TGPE w składzie kilkudziesięciu osób reprezentujących praktycznie wszystkie elektrownie zawodowe w Polsce. Eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej i wyjątkową wiedzę w zakresie eksploatacji bloków zarówno pod względem technicznym jak i formalno-prawnym.

Celem programu jest opracowanie innowacyjnej technologii modernizacji bloków zmierzającej do zmiany podstawowych parametrów pracy i dostosowania bloków do nowych wymagań pracy w KSE.

Krótka charakterystyka

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym oraz fakt, iż są to źródła niesterowalne, a także rosnący udział nowoczesnych bloków węglowych klasy 1000, narzuca konieczność spełnienia zupełnie innych wymagań, niż zakładane na etapie projektowania i budowania eksploatowanych bloków energetycznych. Bloki klasy 200 MW, stanowiące prawie 25% mocy zainstalowanej w KSE, kiedyś zaprojektowane do pracy w podstawie obciążenia KSE, będą musiały dostosować się do nowego reżimu pracy z większą elastycznością, tzn. większą szybkością i szerszym zakresem zmienności obciążenia oraz dużą liczbą odstawień i uruchomień – nawet 200 w roku. Celem programu jest opracowanie nowej, innowacyjnej oraz niskokosztowej technologii umożliwiającej dostosowanie bloków do przedstawionych wymagań tak, aby mogły one przepracować kolejne 15 lat.