Adres do korespondencji:
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
ul. Krucza 6/14, skr. poczt. 244
00-950 Warszawa
Tel. 22 621 22 05; 22 621 01 18
e- mail: klubseniora@tgpe.pl