Spotkanie Grupy Seniorów Energetyki 09.10.2014

Zgodnie z tradycją, w pierwszych dniach października (w tym roku 09.10.2014r.), już po raz 30 , odbyło się spotkanie seniorów i nestorów energetyki polskiej.

Inicjatorem i organizatorem pierwszych spotkań był nieżyjący już Henryk Dąbrowski, wieloletni pracownik Zakładów Energetycznych Okręgu Centralnego, a następnie Zakładu Usług Energetycznych Kozienice i Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Górnictwa i Energetyki. Po nim rolę organizatora przejął Eugeniusz Mielnicki - energetyk, działacz krajowego i międzynarodowego ruchu zawodowego, autor książki „ Ludzie Energetyki Polskiej”.

Sponsoring oraz pomoc instytucji i osób prywatnych pozwalały na organizację spotkań, które odbywały się w świetlicy Elektrociepłowni Siekierki. Spotkania cieszyły się zawsze dużym zainteresowaniem środowiska energetycznego i uczestniczyło w nich zwykle kilkadziesiąt osób z całego kraju.

Od dwóch lat, dzięki życzliwości Pana Dariusza Lubery Prezesa Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska jak również Pana Stanisława Tokarskiego Prezesa Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, spotkania są organizowane przy pomocy i udziale pracowników w/w organizacji pod wodzą Dyrektora Sławomira Krystka. Osobą wnoszącą duży wkład w organizację spotkań jest również Pan Tadeusz Michurski, były wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych EC Siekierki, aktualnie Dyrektor Biura Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Tegoroczne spotkanie, którego gospodarzem był dyrektor Sławomir Krystek zgromadziło 45 energetyków przybyłych praktycznie z całego kraju. W Sali Kominkowej restauracji Avangarda w Domu Technika w Warszawie zasiadło kilku byłych ministrów i wiceministrów energetyki, wielu dyrektorów i budowniczych elektrowni, dyrektorów zakładów energetycznych, zaplecze energetyki polskiej, dyrektorów zarządzających energetyką polską.

W spotkaniu wzięli również udział goście:

Pan Dariusz Lubera - Prezes Tauron Polska Energia S.A., a także Prezes IGEiOŚ
Pan Jerzy Dudzik - Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich w PSE S.A.
Pan Piotr Szymczak - Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W pierwszej części spotkania Dyrektor Jerzy Dudzik i Prezes Dariusz Lubera przedstawili aktualny stan elektroenergetyki polskiej, problemy oraz perspektywę na najbliższe lata, a także odpowiadali na padające z sali pytania świadczące o ciągłym zainteresowaniu seniorów sprawami energetyki.

Następnie zgodnie z przyjętą zasadą, że w spotkaniach uczestniczą osoby w wieku powyżej 65 roku życia i które swoją aktywnością zawodową wniosły znaczący wkład w rozwój polskiej elektroenergetyki, kolega Alfons Czartoszewski - energetyk, niegdyś  wieloletni dyrektor Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego w Radomiu, obejmującego zarządzaniem  teren siedmiu dawnych województw, jeden z najstarszych uczestników spotkania wraz z Prezesem Dariuszem Luberą okolicznościowymi dyplomami z okazji jubileuszu urodzin wyróżnili:

 • Bolesława Bartoszka (95 lat),

 • Leszka Skrzypka (90 lat),

 • Tomasza Zawilińskiego (85 lat),

 • Jerzego Kosiorowskiego (85 lat),

 • Andrzeja Stefaniaka (80 lat),

 • Józefa Szwedę (75 lat),

 • Jacka Szyke (75 lat),

 • Klemensa Ścierskiego (75 lat),

 • Bernarda Tryca (75 lat),

 • Waldemara Gochnio (70 lat),

 • Sławomira Krystka (70 lat),

 • Szczepana Majewskiego (70 lat),

 • Jana Tokarza (70 lat),

 • Stanisława Dobrzańskiego (65 lat),

 • Jerzego Łaskawca (65 lat)

 • Józefa Sieniucia (65 lat).

Część oficjalną zakończyły wspólne zdjęcia jubilatów i wszystkich uczestników.

W drugiej części, w atmosferze wzajemnej życzliwości i przyjaźni odbyło się spotkanie w Sali Błękitnej restauracji Avangarda. Wspominano lata wspólnej pracy, kolegów którzy niestety odeszli z naszego grona ( w tym roku kol. Jerzy Plewiński - inż. energetyk, generalny projektant wielu elektrowni, dyrektor w Energoprojekt Warszawa S.A.) oraz różne wydarzenia i zobowiązania z okresu wspólnej pracy. Ponieważ wszystkich uczestników spotkania łączy pasja pracy w energetyce i satysfakcja z tego co dokonali, poczynając od elektryfikacji wsi, a kończąc na budowie potęgi energetyki polskiej rozmowom nie było końca. Wielokrotnie podkreślano celowość kontynuowania tego typu spotkań.

Kolejne spotkanie zaplanowano w październiku 2015 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w Konstancinie-Bielawie.