SENIORZY I NESTORZY ENERGETYKI POLSKIEJ

W dniu 12.10. 2017 w gościnnych salach Domu Technika w Warszawie odbyło się kolejne, uświęcone już tradycją spotkanie Seniorów i Nestorów Polskiej Energetyki zorganizowane przez Towarzystwo Gospodarcze Elektrownie Polskie.

Spotkali się Ci, którzy budowali i eksploatowali Polski System Energetyczny.
Spotkali się Ci, którzy swoje życie zawodowe związali z energetyką i poświęcili jej swoją wiedzę, zapał i czas, stali się jej pasjonatami.
Spotkali się Ci, którzy często swoją pracę zawodową podejmowali w okresie elektryfikacji kraju, a kończyli po zbudowaniu prężnej i nowoczesnej energetyki.
Spotkali się Ci, których efekty pracy pozwoliły na odbudowę kraju po zniszczeniach wojennych, elektryfikację kraju i jego rozwój gospodarczy oraz cywilizacyjny.
Spotkali się Ci, którzy zbudowali System Energetyczny do dzisiaj służący polskiemu społeczeństwu i polskiej gospodarce, a energetyka była wzorem ładu, porządku i dyscypliny, a jednocześnie ludzi sobie bliskich, zintegrowanych .

Wśród uczestników spotkania byli Ci, którzy przed laty kierowali Polską Energetyką:

Ministrowie - A, Szozda, Fr. Krawczyński, R. Buchowiecki,

Dyrektor Zjednoczenia Energetyki - J. Trojanowski

Wspólnoty - Zb. Bicki

Dyrektorzy Polskich Elektrowni : J. Łaskawiec - Turów; Z. Pawłowski – PAK, Bełchatów;
J. Tokarz – Bełchatów; Zb. Adamczyk - EC Katowice; W. Baracz - Skawina; J. Kosiorowski - EC Łódź; J. Kurp - Jaworzno; Cz. Sobczuk - Siekierki

Zakładów Energetycznych: A. Lisowski - Nysa, Łódź Teren; M. Kaczmarek - Łódź Województwo; W. Kmin - Łódź Miasto; R. Kuczkowski - Toruń; B. Siuda – Białystok;
T. Zawiliński - Warszawa Teren; J. Orłowski - Warszawa Teren; J. Gruszka - Kalisz, Poznań.

W spotkaniu uczestniczyli byli dyrektorzy i pracownicy Ministerstwa, Zjednoczenia, Okręgów, jednostek organizacyjnych Energetyki, szkolnictwa i firm współpracujących, Inspekcji Pracy.

Najstarszym uczestnikiem spotkania był J. Pakuła - 94 lata (rocznik1923 - wieloletni Dyrektor Energoprojektu).

Spotkanie otworzył Sł. Krystek - Zastępca Dyrektora w TGPE, powitał przybyłych i do Prezydium zaprosił młodszych kolegów: Prezesa Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie - Pana J. Janasa oraz Dyrektora Biura TGPE - Pana W. Szulca, a następnie poprosił o uczczenie pamięci o tych, którzy odeszli w ostatnim czasie z naszego grona tj. J. Pękali - wieloletniego Dyrektora Elektrowni Jaworzno III i Opole oraz
M. Jaczewskiego - wieloletniego Dyrektora Instytutu Energetyki.

Kolejnym punktem programu , zgodnie z przyjętą tradycją, było wręczenie jubilatom, osobom które ukończyły okrągłe lata (65,70,75,80,85 i 90) okolicznościowych dyplomów i życzeń wielu lat życia w zdrowiu, spokoju i satysfakcji z dokonań życiowych. Jak wielce satysfakcjonującą rzeczą i dowodem pamięci jest ten dyplom, dał wyraz A. Szozda w swoim wystąpieniu.

Prowadzący spotkanie S. Krystek poprosił Dyrektora Departamentu Usług Operatorskich w PSE S.A. - Pana J. Dudzika o przedstawienie zebranym aktualnej sytuacji w systemie energetycznym, a Sekretarza Rady Nadzorczej w Tauron Polska Energia S.A. – pana J. Szyke o kilka słów o perspektywach funkcjonowania polskiej energetyki. Zebrani z satysfakcją odnieśli się do informacji kolegi J. Dudzika o stabilnej pracy systemu i budowie nowych źródeł energii . J. Szyke zwrócił uwagę zebranych na fakt, że energetyka konwencjonalna mocno się zestarzała i przechodzi do przysłowiowego „lamusa„ wraz z jej budowniczymi i eksploratorami. Kolega A. Patrycy – były Prezes Energoprojekt Warszawa S.A. przedstawił trudności związane z projektowaniem systemu wynikające z braku strategii rozwoju polskiej energetyki .

Kolejnym punktem programu był poczęstunek dla uczestników spotkania , sponsorowany przez Energoprojekt Katowice S.A. i Energopomiar Gliwice S.A. Toastom, wspomnieniom i dyskusjom nie było końca.

Generalnym życzeniem uczestników było, abyśmy się w tym składzie spotkali za rok, a organizatorzy zwrócili się z prośbą do uczestników, o zastanowienie się nad kandydatami do Zarządu, który zostanie powołany podczas następnego spotkania, aby przez następne lata kontynuować tradycje spotkań i uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjne merytorycznie.

Dziękujemy organizatorom tegorocznego spotkania w osobach za sprawną organizacje spotkania, piękny wystrój sali i stworzenie miłej, koleżeńskiej atmosfery.

Jacek Szyke