Został powołany nowy Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 4 listopada br. podczas posiedzenia Zarządu TGPE do pełnienia tej funkcji w drodze kooptacji, został wybrany Pan Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu spółki PGE GiEK SA.

Nowy wiceprezes zarządu TGPE jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Elektrownie i Gospodarka Energetyczna oraz podyplomowych studiów Akademii Energetyki w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również studia EMBA na Collegium Humanum w Warszawie.

Karierę zawodową w branży energetycznej rozpoczął w 2002 roku w Elektrowni Turów. Od 2006 do 2016 roku był zawodowo związany z brytyjską energetyką, gdzie pełnił funkcje menadżerskie. W 2016 roku rozpoczął pracę w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Od 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora - Dyrektora Technicznego Elektrowni Bełchatów, gdzie odpowiadał za realizację procesów technologicznych wytwarzania energii elektrycznej. Od 2019 do 2020 roku kierował pracą Elektrowni Bełchatów jako Dyrektor Oddziału. Obecnie pełni funkcję  Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, podmiotu wskazanego przez MAP jako konsolidator węglowych aktywów wytwórczych w celu utworzenia NABE.  

Uprzejmie gratulujemy Panu Andrzejowi Legeżyńskiemu powołania na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie i liczymy na owocną współpracę.