Zapraszamy do udziału w X Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje”

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie wraz z Wydawnictwem „Nowa Energia” jest współorganizatorem „X Konferencji Technicznej „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbędzie się w dniach 19-21 marca 2024 r. w Kazimierzu Dolnym.

Biorąc pod uwagę trwającą transformację energetyczną Polski zasadne jest wspólne przedyskutowanie problemów piętrzących się przed energetyką konwencjonalną. Chcielibyśmy, aby w trakcie Konferencji podzielili się Państwo swoimi doświadczeniami eksploatacyjnymi, w zakresie utrzymania majątku wytwórczego, jak i własnymi propozycjami dostosowania pracy bloków węglowych do współpracy ze źródłami OZE oraz możliwościami świadczenia niezbędnych usług systemowych dla KSE.

Ze strony organizatorów zapewniamy merytoryczny udział przedstawicieli świata nauki i polityki oraz wymianę opinii i propozycji na temat perspektywy dalszego funkcjonowania jednostek konwencjonalnych. Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w Konferencji w tym: w panelach dyskusyjnych, prezentacjach tematycznych jak również do wzięcia udziału w KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2023. Prosimy więc o zgłoszenia chęci przygotowania referatów/prezentacji oraz zgłoszenia do Konkursu Modernizacji Roku Wstępne założenia Konferencji prezentują się następująco:

• efektywne utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwach energetycznych i zakładach przemysłowych,

• prezentacja doświadczeń, narzędzi i rozwiązań wspierających procesy utrzymania ruchu i gospodarki remontowej,

• eksploatacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne,

• digitalizacja i cyfryzacja.

W trakcie Konferencji odbędzie się rozstrzygnięcie KONKURS MODERNIZACJA ROKU 2023, którego celem jest wyłonienie i wyróżnienie najciekawszej modernizacji zrealizowanej w 2023 r., charakteryzującej się szczególnymi walorami w zakresie innowacji, ekonomii, ochrony środowiska. Konkurs skierowany jest do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, obiektów przemysłowych, wykonawców realizujących modernizacje.