Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w dn. 15.06.2018r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zwołał Walne Zebranie Członków TGPE na dzień 15 czerwca 2018 r.

I termin godzina 11:00

W przypadku braku wymaganego quorum

II termin godzina 11:30
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w których zawarte są szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i porządku Obrad Walnego Zebrania.
 
Hasło do materiałów otrzymaliście Państwo w materiałach rozesłanych mailowo lub pocztą tradycyjną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem TGPE.

 

Materiały do pobrania