Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w dn. 13.06.2019r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków TGPE na dzień
13 czerwca 2019 r.

I termin godzina 11:45

W przypadku braku wymaganego quorum

II termin godzina 12:00
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w których zawarte są szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i porządku Obrad Walnego Zebrania.
 
Hasło do materiałów otrzymaliście Państwo w materiałach rozesłanych mailowo lub pocztą tradycyjną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem TGPE.

Materiały do pobrania