Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Szanowni Państwo, wykonując uchwałę nr 3/2024 z dn. 9 maja 2024 r. Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w imieniu całego Zarządu, uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, które odbędzie się w sali Bursztynowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie, w następujących terminach: I Termin: 13.06.2023 r. (czwartek) godzina 11:00 W przypadku braku wymaganego quorum – II Termin: 13.06.2023 r. (czwartek) godzina 11:15 Walne Zebranie Towarzystwa będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał w I Terminie, jeśli będą na nim obecni członkowie zwyczajni, przedstawiciele lub pełnomocnicy członków wspierających reprezentujący, co najmniej połowę głosów. W II Terminie Walne Zebranie odbędzie się bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu. Bardzo proszę o udział w obradach Walnego Zebrania i potwierdzenie swojej obecności na adres e-mail biura TGPE, tj. biuro@tgpe.pl lub telefonicznie w terminie do dnia 11 czerwca br. (wtorek) do końca dnia. Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna Graff, tel. 885-600-007, e-mail: biuro@tgpe.pl Poniżej zamieszczono materiały, które można pobrać po zgłoszeniu i otrzymaniu hasła.

Materiały do pobrania