Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w dn. 26.05.2017r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zwołał Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków TGPE na dzień 26 maja 2017 r.
I termin godzina 11:30
W przypadku braku wymaganego quorum
II termin godzina 12:00
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w których zawarte są szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i porządku Obrad Walnego Zebrania.
 
Hasło do materiałów otrzymaliście Państwo w materiałach rozesłanych mailowo lub pocztą elektroniczną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem TGPE.