Walne Zebranie Członków TGPE Online w dn. 29.12.2020 r.

Szanowni Państwo,

wykonując uchwałę nr 23/2020 z dn. 16 listopada 2020 r. Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, informujemy, że w dniu 29 grudnia br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, które odbędzie się w formie zdalnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem profesjonalnego systemu do przeprowadzania zdalnego głosowania o nazwie WZA 24 w następujących terminach:

  • I Termin: 29.12.2020 r. (wtorek) godzina 10:00

W przypadku braku wymaganego quorum –

  • II Termin: 29.12.2020 r. (wtorek) godzina 10:15

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał w I Terminie, jeśli będą w nim uczestniczyli zdalnie członkowie zwyczajni, przedstawiciele lub pełnomocnicy członków wspierających reprezentujący co najmniej połowę członków.
W II Terminie Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się bez względu na liczbę członków uczestniczących zdalnie w Zebraniu.

Zwracamy się z prośbą o udział w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i potwierdzenie swojego udziału, poprzez odesłanie swojego aktualnego adresu e-mail, z którego będą się Państwo logować do systemu oraz nr tel. komórkowego i odesłanie tych danych na adres e-mail biura TGPE, tj. biuro@tgpe.pl lub podając go telefonicznie pod nr. tel. (22) 102 22 21 w terminie do dnia 9 grudnia br. (środa) do godz. 10:00. Po otrzymaniu od Państwa adresów e-mail i numerów telefonów, odeślemy Państwu pod wskazane adresy indywidualne dane do logowania (login i hasło) do systemu WZA 24. Brak wskazania adresu email uniemożliwi Państwu udział w Walnym Zebraniu Towarzystwa.

Dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu podczas NWZ zawiera instrukcja korzystania z systemu – prosimy o zapoznanie się z jej treścią. Instrukcja została załączona w materiałach do pobrania na stronie.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna Graff, tel. 885-600-007, e-mail: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania