Walne Zebranie Członków TGPE w Warszawie w dn. 25.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zwołał Walne Zebranie Członków TGPE na dzień
25 czerwca 2020 r.

I termin godzina 13:00

W przypadku braku wymaganego quorum

II termin godzina 13:15
 
Prosimy o zapoznanie się z materiałami na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w których zawarte są szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i porządku Obrad Walnego Zebrania.
 
Hasło do materiałów otrzymaliście Państwo w materiałach rozesłanych mailowo lub pocztą tradycyjną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem TGPE.

Materiały do pobrania