Walne Zebranie Członków TGPE w Warszawie w dn. 24.06.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie zwołał Walne Zebranie Członków TGPE na dzień
24 czerwca 2021 r.

I termin godzina 12:00

W przypadku braku wymaganego quorum

II termin godzina 12:15

Prosimy o zapoznanie się z materiałami na Walne Zebranie Członków Towarzystwa, w których zawarte są szczegółowe informacje na temat miejsca, harmonogramu i porządku Obrad Walnego Zebrania.

Hasło do materiałów otrzymaliście Państwo w materiałach rozesłanych mailowo lub pocztą tradycyjną.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem TGPE.

Materiały do pobrania