Udział przedstawiciela Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Pracownik biura Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie brał czynny udział w rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie skargi Rządu Rzeczypospolitej Polski na decyzję wykonawczą ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (ang. Best Available Technology) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznych, w których występuje proces spalania. Posiedzenie odbyło się 17 września 2020 roku w siedzibie Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.