Szkolenie TGPE, PTEZ, IGCP - Odstępstwa od wymagań emisyjnych konkluzji BAT pod patronatem Ministerstwa Środowiska

Szanowni Państwo,

17 sierpnia br. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE konkluzje BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP). Oznacza to, że dla kilkuset instalacji z branży energetycznej rozpoczął się czteroletni okres na dostosowanie do nowych wymagań, a dla organów właściwych do wydawania pozwoleń zintegrowanych – okres ich analizy i zmian, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska. Jednym z elementów, które wzbudzają najwięcej pytań jest kwestia odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych. Aby ujednolicić podejście organów ochrony środowiska, Ministerstwo opublikowało Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP), dostępny na stronie internetowej resortu.

W związku z powyższym TGPE, pod patronatem Ministerstwa Środowiska i w porozumieniu z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych organizuje szkolenie poświęcone zmianom pozwoleń zintegrowanych. Podstawowym tematem będzie praktyczne wykorzystanie ww. podręcznika w procedurze udzielania odstępstw oraz zakres prac, wielkość nakładów inwestycyjnych i wzrost kosztów eksploatacji związanych z nowymi wymaganiami. Będzie to pierwsze szkolenie w Polsce, na którym szczegółowo zostanie omówiona kwestia odstępstw.

Szkolenie odbędzie się w dniach 23-24 października w Czeladzi. Obejmie ono województwa: świętokrzyskie, śląskie, opolskie, małopolskie, dolnośląskie, podkarpackie.
Dla pozostałych województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego szkolenie odbędzie się w dniach 20-21 listopada w Warszawie.

Gospodarzem Honorowym jest TAURON Wytwarzanie S.A.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres Biura TGPE, tj. biuro@tgpe.pl do dnia 13 października 2017r. Przestawiciele starostw oraz urzędów marszałkowskich proszeni są o kontakt indywidualny.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
  • Hotel Szafran, Będzińska 82
  • Czeladź
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:

Telefon: +48 (22) 621 01 18 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania