Odwołane Sympozjum TGPE pt. „Źródła energii w okresie dojścia do neutralności klimatycznej” w dn. 30-31.03.2020 r. w Warszawie

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, kierując się potrzebami naszych członków, którymi są właściciele wszystkich najważniejszych konwencjonalnych jednostek wytwórczych, organizuje w dniach 30-31 marca br. Sympozjum pt. „Źródła energii w okresie dojścia do neutralności klimatycznej”, które będzie poświęcone kierunkom technologicznej transformacji sektora wytwarzania.
Wdrażana jest długoterminowa wizja dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki europejskiej.

Europejski Zielony Ład, ma w zamierzeniu Komisji do 2050 r. uczynić z Europy pierwszy neutralny dla klimatu kontynent. Dla wytwórców energii oznacza to konieczność podejmowania się rozwiązań, które dotychczas wydawały się nieatrakcyjne ekonomicznie lub technicznie trudne do realizacji. 

  1. Chcemy dokonać oceny możliwości użytecznego wykorzystania wychwyconego CO2 jako elementu gospodarki o obiegu zamkniętym,
  2. Perspektywicznym kierunkiem rozwoju energetyki będą technologie wykorzystujące wodór jako nośnik energii,
  3. Poza zmianami w technologiach wytwarzania, w istotny sposób zmieniać się będzie struktura mocy nowych źródeł. Będą to coraz częściej źródła wytwórcze „rozproszone”, prosumenckie i w znacznej części niesterowalne OZE. Wymagać to będzie radykalnej przebudowy systemu przesyłowego, a przede wszystkim dystrybucyjnego KSE.

W naszym zamyśle Sympozjum będzie miejscem, w którym będą przenikać się wiedza naukowo-techniczna, spojrzenie gospodarczo-biznesowe oraz perspektywa polityczno-legislacyjna. Prelegentami będą kluczowe osoby z tych obszarów, co gwarantuje wysoki poziom merytoryczny spotkania i pozwoli na nakreślenie kompleksowego obrazu dla poruszanych tematów.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Załączniki:

  • Program Sympozjum,
  • Formularz zgłoszenia + Rodo,

Z poważaniem

Waldemar Szulc

Dyrektor Biura TGPE

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
  • Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss
  • ul. Żwanowiecka 20
  • Warszawa
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:
Anna Graff
Telefon: +48 885 600 007 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania