Sympozjum pt.: CZY TO JUŻ SCHYŁEK ENERGETYKI WĘGLOWEJ?

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, kierując się potrzebami swoich członków, którymi są wszystkie najważniejsze konwencjonalne jednostki wytwórcze, organizuje w dniach 10-11 grudnia br. Sympozjum pt. „Czy to już schyłek energetyki węglowej?”, które będzie poświęcone kierunkom transformacji sektora energetycznego po 2025 roku i problemom, które będą się z nią wiązać.

Urządzenia techniczne, zwłaszcza energetyczne, podobnie jak istoty żywe mają swój wiek młodzieńczy, okres dojrzałości, po czym wkraczają w ostatnią fazę życia, której kres można oszacować na ok. 350 tyś. godzin pracy. Postępujący rozwój energetyki odnawialnej (OZE) wpływa znacząco na charakter pracy źródeł sterowalnych, które coraz częściej muszą pełnić funkcje regulacyjne.

Zagrożeniem dla ich dalszego bezpiecznego funkcjonowania z wymaganą dyspozycyjnością staje się utrzymanie ich stanu technicznego i wyczerpanie kompetencji, które może nastąpić szybciej niż wyczerpanie trwałości. W efekcie może to prowadzić do wzrostu ryzyka sprawnego i dyspozycyjnego funkcjonowania tych jednostek wytwórczych, które u schyłku swego życia mają zapewniać bezpieczeństwo energetyczne i możliwość przekształcenia sektora wytwarzania energii w kierunku niskoemisyjnym, wskazanym przez Rządowe i Wspólnotowe dokumenty strategiczne.

Równie poważne wyzwania stoją przed sektorem ciepłowniczym, który także musi wdrożyć nowoczesne i efektywne metody zapewnienia dostaw energii i ciepła.

W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy Państwa do udziału w przedmiotowym Sympozjum, w trakcie którego chcemy omówić ww. zagadnienia i wyzwania z nimi związane, które w naszej ocenie są istotne dla całego sektora i bezpiecznego funkcjonowania KSE.

Załączniki:

  • Program Sympozjum,
  • Formularz zgłoszenia + Rodo,

Z poważaniem

Waldemar Szulc

 Dyrektor Biura

Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:
Anna Graff
Telefon: 885600007 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania