Stypendium im. Franciszka Pchełki

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu naboru do Stypendium im. Franciszka Pchełki skierowanym do jednego studenta studiów dziennych, który uzyskał tytuł inżyniera na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, PW i przystępuje na pierwszy semestr stopnia magisterskiego.

Aplikacje można przesyłać w terminie 13.09 - 09.10 br. Celem zgłoszenia udziału w programie stypendialnym student zobowiązany jest złożyć:

  1. Formularz aplikacyjny zawierający dane osobowe oraz średnią ocen ważoną po punktach ECTS ze wszystkich przedmiotów zaliczonych na stopniu inżynierskim,
  2. CV w języku polskim i angielskim obejmujące maksimum 2 strony formatu A4,
  3. Esej w języku polskim i angielskim na temat Moja wizja struktury mocy wytwórczej krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2030-2040 składający się z maksimum 3000 znaków,
  4. Karta przebiegu studiów wygenerowana przez system USOS.

na adres pawel.woszczyk@tgpe.pl oraz prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl. Instrukcje dotyczące nazewnictwa plików znajdą Państwo w Formularzu aplikacyjnym, zaś wszystkie niezbędne załączniki znajdą Państwo poniżej.

Decyzję o przydziale stypendium podejmuje Komitet Stypendialny.

Materiały do pobrania