Spotkanie Dyrektorów Technicznych z dnia 22.04.2021

W dniu 22-04-2021 odbyło się czwarte w tym roku sympozjum Zespołu Dyrektorów Technicznych.
Tematem przewodnim była możliwość geologicznego składowania i wykorzystania CO2, która dawała by szansę dalszego funkcjonowania energetyce konwencjonalnej. Sympozjum otworzył Dyrektor Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Waldemar Szulc. Przypomniał uczestnikom historię pilotażowego projektu CCS w Bełchatowie i przyczyny jego zakończenia.

Główną prezentację „Możliwości geologicznego składowania CO2 jako szansa dla energetyki” poprowadził dr Cezary Filipowicz UOS Drilling S.A. Zapoznał uczestników z możliwością sekwestracji CO2 (CCS) przedstawiając poziomy geologiczne, do których należy go zatłaczać. Do najważniejszych poziomów dr Filipowicz zaliczył:

  • poziomy wodonośne solankowe
  • złoża węglowodorów (ropa naftowa i/lub gaz ziemny)
  • głębokie pokłady węgla zawierające metan

Optymalną głębokością zatłaczania ze względu na stan stan skupienia CO2 okazała się głębokość około 800m.
To co dzieje się z CO2 pod ziemią i jak długo może tam przebywać pokazywały następne slajdy prezentacji. Wynika z nich że zatłoczony CO2 nie jest w stanie wydostać się z powrotem na powierzchnię ziemi.
Formacje mezozoiczne (J,T, w mniejszym stopniu K) wnoszą największy udział do potencjału składowania CO2 dla Polski. Realistyczna pojemność składowania to około 10Gt.
Na zakończenie sympozjum  Pan dr Filipowicz zapoznał uczestników z rejonami kraju w których możliwe jest zatłaczanie CO2.

Temat technologii wychwytywania i zatłaczania CO2 będzie kontynuowany na kolejnych sympozjach, ponieważ wychwytywanie i następnie geologiczne składowanie (zatłaczanie) CO2 może być szansą dalszego funkcjonowania elektrowni węglowych i stabilności energetycznej Polski.