Seminarium TGPE, PTEZ, IGCP - Wdrażanie konkluzji BAT w sektorze energetycznym pod patronatem Ministerstwa Środowiska

Szanowni Państwo,

W związku z przyjęciem 28 kwietnia br. przez Komisję Europejską konkluzji BAT dla dużych obiektów spalania i oczekiwaniem na publikację dokumentu w Dzienniku Urzędowym UE, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych w dniach 12-13 lipca organizuje Seminarium podsumowujące całość prac negocjacyjnych, wskazujące na elementy szczególnie istotne oraz propozycje rozwiązań technicznych, które zapewnią wdrożenie konkluzji BAT w wymaganym prawem unijnym terminie.

Seminarium objęte jest patronatem Ministra Środowiska – weźmie w nim udział Minister Paweł Sałek, pracownicy resortu nadzorujący system pozwoleń zintegrowanych, oraz m.in. przedstawiciele NFOŚiGW, którzy poruszą kwestie potencjalnego finansowania.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele DG ENVI Komisji Europejskiej, którzy przedstawią stanowisko Brukseli oraz omówią prawne aspekty dostosowania do nowych wymagań.

Pragniemy zwrócić uwagę, iż wg szacunków MŚ i sektora, spełnienie nowych wymagań będzie się wiązało z wydatkami sięgającymi 8 mld zł, które będą musiały być poniesione przez ciepłownie, elektrociepłownie i elektrownie na niezbędne modernizacje w ciągu najbliższych 4 lat.

Przewidujemy, że kwestie praktyczne i techniczne omawiane będą drugiego dnia spotkania.

Zachęcamy do udziału w Seminarium i zaprezentowania możliwości organizacyjnych i technicznych, które umożliwią osiągnięcie przez polski sektor elektroenergetyczny wyśrubowanych poziomów emisji wynikających z Najlepszych Dostępnych Technik.

W przypadku zainteresowania udziałem w seminarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres Biura TGPE, tj. biuro@tgpe.pl do dnia 10 lipca 2017r.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
  • Hotel Boss ul. Żwanowiecka 20
  • Warszawa
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:
Anna Graff
Telefon: 885 600 007 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania