Seminarium PAN i TGPE

W dniach 20-21.06.2024 Towarzystwo Gospodarcze wraz z Komitetem Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk zorganizowało dwa seminaria o następujących tytułach:

 „Rola boków zasilanych węglem w krajowym systemie energetycznym w perspektywie 2050 roku” - Seminarium KPE PAN

„Utrzymanie i wykorzystanie majątku wytwórczego" - Seminarium TGPE

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom seminariów za wystąpienia na niezwykle ważne tematy i konstruktywną dyskusję.

Poniżej załączamy materiały prezentowane podczas Seminariów.

Materiały do pobrania