Przedstawiciele TGPE wezmą udział w konferencji "Perspektywy dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych w Bośni i Hercegowinie w okresie transformacji energetycznej" w Sarajewie w dniu 21 listopada br.

Na zaproszenie Akademii Nauk Bośni i Hercegowiny (ANUBiH) przedstawiciele Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie - Pan Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., i Pan Michał Jabłoński, Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska TGPE, wezmą udział w konferencji Perspektywy dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych w Bośni i Hercegowinie w okresie transformacji energetycznej, która odbędzie się 21 listopada w Sarajewie. Wspólnie z ekspertami z Bałkanów oraz m.in. Niemiec, UK i Grecji wezmą udział w dyskusji nt. trudności i problemów, jakie zmieniające się otoczenie techniczno-prawne stawia przed energetyką węglową w krajach opierających swój sektor wytwarzania na tym surowcu energetycznym.