Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP).

Na stronach Ministerstwa Środowiska (www.ekoportal.gov.pl) formalnie udostępniony został Podręcznik dotyczący zasad udzielania odstępstw
od granicznych wielkości emisyjnych zawartych w Konkluzjach BAT dla dużych źródeł spalania (LCP).


http://www.ekoportal.gov.pl/pozwolenia-zintegrowane/poradniki-branzowe/