I Workshop programu RECPP

19 stycznia odbyły się I Warsztaty w ramach Projektu RECPP Re-purposing coal power plants during energy transition (Ponowne wykorzystanie aktywów elektrowni węglowych w okresie transformacji energetycznej, akronim RECPP). Celem projektu jest poszerzenie działań podejmowanych w ramach transformacji regionów węglowych o przeprowadzenie inwentaryzacji elektrowni węglowych w Europie i wypracowanie najlepszych możliwości ich ponownego wykorzystania.

W wydarzeniu brały udział osoby z sektora energetycznego z całej Europy, środowisk naukowych oraz przedstawiciele administracji oraz instytucji UE. Łączenie zarejestrowało się ponad 270 uczestników. Warsztaty zostały otwarte przez Ministra Środowiska i Klimatu – Pana Michała Kurtykę. Podczas przemówienia Pan Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska zwrócił uwagę na skalę wyzwań jakie ze sobą niesie Zielony Ład oraz rolę narzędzi, takich jak projekt RECPP, którą pozwolą na lepsze przygotowanie sektora do nieuchronnej transformacji. Dzięki zgromadzeniu tak znamienitego grona ekspertów zajmujących się różnymi aspektami energetyki i mających olbrzymie doświadczenie praktyczne, spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów oraz wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania infrastruktury po wyłączonych z eksploatacji elektrowniach oraz będących w procesie transformacji.

Podczas wydarzenia jeden z pracowników biura TGPE, Pan Michał Jabłoński poprowadził panel pod tytułem Key data for characterizing coal power plants for re-purposing (z ang. Kluczowe dane potrzebne do scharakteryzowania elektrowni węglowych pod względem ponownego wykorzystania). W dyskusji wzięli udział między innymi:

  • Pan Profesor Krzysztof Badyda, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
  • Pan Arne Bayer, Dyrektor ds. Rozwoju aktywów, Uniper SE
  • Pan Łukasz Grela, Prezes Zarządu, Dyrektor generalny, ENERGOPROJEKT-KATOWICE
  • Grzegorz Kotte, Dyrektor ds. Operacyjnych i technicznych, Kozienice TPP, Enea Wytwarzanie sp. z o.o
  • Marek Woszczyk – Dyrektor Generalny PGNIG Upstream Norway
Panel poruszył nie tylko kluczowe zagadnienia dotyczące dla programu ponownego wykorzystania aktywów elektrowni węglowych, ale również szereg tematów dotyczących kwestii wycofywania elektrowni węglowych. Zarówno wystąpienia prowadzących jak i ożywiona dyskusja panelistów cieszyła się dużym zainteresowaniem widowni. W imieniu konsorcjum, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie i Główny Instytut Górnictwa dziękujemy wszystkim uczestnikom i prowadzącym za udział w warsztacie.