Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w dn. 28.10.2020 r.

Szanowni Państwo,

wykonując uchwałę nr 20/2020 z dn. 9 października 2020 r. Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, informujemy, że w dniu 28 października br. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.
Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1 (parter) Budynku Biurowego Ch8, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, w następujących terminach:

  • I Termin: 28.10.2020 r. (środa) godzina 12:00

W przypadku braku wymaganego quorum –

  • II Termin: 28.10.2020 r. (środa) godzina 12:15

Informujemy, że wszystkie załączniki (meteriały) członkowie zwyczjni i wspierający otrzymali razem z zaproszeniem.
Zaproszenia zostały rozesłane za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                            Waldemar Szulc
                                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                                            Towarzystwa Gospodarczego
                                                                                                                             Polskie Elektrownie