Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków TGPE Online z dnia 29.12.2020 r.

W dniu 29 grudnia 2020 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie w formie zdalnej. Spotkanie przebiegło bez zakłóceń - podczas posiedzenia zostały zrealizowane wszystkie punkty porządku.
Na mocy uchwały podjętej na NWZ dokonano wyboru nowych członków Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie:

  • Pan Dariusz Niemiec, który rozpoczyna pełnienie obowiązków z dniem wyboru.
  • Pan Jarosław Dybowski, który obejmie funkcję z dniem 1 lutego 2021 roku.
Gratulujemy wybranym oraz dziękujemy członkom TGPE za aktywny udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.