Konferencja Techniczna TGPE "Paliwa dla energetyki do 2040"

W dniach 17-18 listopada br., w Zespole Dworskim Hotelu Sarmata, przy ul. Zawichojska 2 w Sandomierzu, odbędzie się Konferencja Techniczna TGPE. Konferencja będzie poświęcona tematom związanym z „Paliwami dla Energetyki do 2040”.

W związku z postępującą polityką klimatyczną oraz zmianą w strukturze wytwarzania, kluczowym staje się rozpoznanie cech charakterystycznych dla każdego z paliw energetycznych oraz szans na ich wykorzystanie w perspektywie następnych dwóch dekad.

Jest to szczególnie istotne obserwując wydarzenia, które mają miejsce na europejskim rynku energii i gazu, od końca sierpnia 2021. Należy zwrócić szczególną uwagę na położenie i strategiczne wykorzystanie kluczowych surowców, które są gwarancją bezpiecznych dostaw energii elektrycznej i ciepła w państwie.

Podczas konferencji, zaproszeni prelegenci, wybitni krajowi eksperci w zakresie poszczególnych paliw pierwotnych, skupią się na 4 kluczowych paliwach energetycznych: węglu, gazie ziemnym, energii jądrowej i OZE.

Spotkanie to będzie również okazją do odwiedzenia grobu przyjaciela i wieloletniego pracownika TGPE, Śp. Franciszka Pchełki.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w konferencji i dyskusji na kluczowe dla polskich jednostek wytwórczych tematach.

W przypadku zainteresowania udziałem, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres biuro@tgpe.pl do dnia 15 listopada br.

W załączeniu przekazujemy program Konferencji Technicznej TGPE i kartę zgłoszenia.

Materiały do pobrania