Konferencja techniczna pt. „Zagadnienia utrzymania i eksploatacji majątku w zakresie wymagań regulacyjności, rynku mocy i dostosowania do BAT” w dn. 19-20 czerwca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Nadchodzący czas będzie niewątpliwie okresem wymagającym dla krajowej energetyki, która w znacznym stopniu opiera się na jednostkach węglowych. Rozwój odnawialnych źródeł energii stawia przed energetyką węglową  nowe wymagania, przede wszystkim dotyczące zwiększenia elastyczności bloków. Z roku na rok zmniejsza się także czas pracy jednostek konwencjonalnych. Ponadto fakt, iż OZE jest w większości niesterowalne narzuca konieczność równoważenia obciążenia przez jednostki konwencjonalne, co niekorzystnie wpływa zarówno na ich parametry pracy, jak i stan urządzeń. Takie zadanie w dużej mierze przypadnie blokom klasy 200 MW, których czas pracy w większości przekroczył już 200 000 godzin. Wychodząc więc naprzeciw wymaganiom, w NCBiR utworzono Program „Bloki 200+”, którego celem jest znalezienie innowacyjnej technologii umożliwiającej dostosowanie się wspomnianych bloków do nadchodzących wymagań, przy jak najniższych nakładach finansowych. Ponadto opublikowane w zeszłym roku Konkluzje BAT oraz nadchodząca reforma ETS narzucają nowe ograniczenia dotyczące emisji substancji szkodliwych, co również skutkuje koniecznością przeprowadzenia modernizacji oraz wzrostem kosztów wytwarzania energii.

W wyniku powyższych uwarunkowań, w ubiegłym roku Ministerstwo Energii zdecydowano się na wprowadzenie Rynku Mocy, w celu utrzymania stabilności systemu oraz odpowiedniej rezerwy w perspektywie 2035 roku. Jednak warunkiem uzyskania faktycznych korzyści finansowych, które niesie ze sobą Rynek Mocy, jest konieczność zapewnienia odpowiedniej dyspozycyjności jednostek, gdyż niedotrzymanie umowy mocowej wiąże się z wysokimi karami. Zasadnym zatem wydaje się przeprowadzenie wcześniejszej analizy warunków wynikających z regulaminu Rynku Mocy, umów mocowych i obowiązków z tego wynikających oraz ocena ryzyk i ich konsekwencji. Konieczna jest też ocena wpływu efektów funkcjonowania Rynku Mocy na nowy reżim pracy bloków energetycznych.

Uwzględniając oczekiwania naszych członków, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie we współpracy z Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska zdecydowało się zorganizować Konferencję techniczną poświęconą zagadnieniom utrzymania i eksploatacji majątku w zakresie zwiększonych wymagań dyspozycyjności, zmiany reżimu pracy bloków, po wprowadzeniu rynku mocy i dostosowania do BAT. Konferencja zaplanowana jest w dniach 19-20 czerwca 2018 roku w Hotelu Magellan w Bronisławowie. Na konferencji zostaną przedstawione stanowiska Ministerstwa Energii oraz Operatora Systemu Przesyłowego w zakresie wpływu Rynku Mocy na KSE. Na powyższe tematy wypowiedzą się również przedstawiciele sektora wytwórczego.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konferencji jak najszerszego grona specjalistów, z uwagi na obszerną tematykę, a także dyskusji na tematy kluczowe dotyczące krajowej energetyki.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
  • Hotel Magellan w Bronisławowie
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:

Telefon: +48 885 600 007 email: biuro@tgpe.pl

Materiały do pobrania