Udział przedstawicieli TGPE w konferencji "Perspektywy dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych w Bośni i Hercegowinie w okresie transformacji energetycznej" w Sarajewie

Na zaproszenie Akademii Nauk Bośni i Hercegowiny (ANUBiH) przedstawiciele Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie wzięli udział w konferencji "Perspektywy dla konwencjonalnych jednostek wytwórczych w Bośni i Hercegowinie w okresie transformacji energetycznej", która odbyła się w Sarajewie, 21 listopada br.

Organizator spotkania, Departament Energetyki i Środowiskas ANUBiH jest wiodącą jednostką naukową na Bałkanach a jej uczestnikami byli przede wszystkim przedstawiciele bałkańskich firm z branży energetycznej i władz. W trakcie konferencji zaproszeni przedstawiciele krajów Unii Europejskiej posiadających duży udział węgla w miksie energetycznym dzielili się swoimi doświadczeniami w tym zakresie, wskazując na kierunki rozwoju, jakie wymusza polityka klimatyczna i środowiskowa. Omawiane były wyzwania, jakie stoją przed krajami Bałkanów Zachodnich – konieczność odnowienia, modernizacji lub włączeń jednostek konwencjonalnych, w perspektywie roku 2030 i 2050. Pan Grzegorz Kotte, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. w swoim wystąpieniu omówił megatrendy w europejskiej energetyce, wskazując jakie zagrożenia one niosą dla polskiego sektora a następnie na przykładzie Elektrowni Kozienice omówił strategie działań z perspektywy spółki wytwórczej, biorąc pod uwagę polskie dokumenty strategiczne. Pan Michał Jabłoński, Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Środowiska TGPE w swoim wystąpieniu omawiał wpływ regulacji środowiskowych na polskie jednostki wytwórcze – od czasu wstąpienia Polski do UE do implementacji najnowszych wymagań BAT – w tym dla bloków nowobudowanych. Interesujące było zestawienie ww. zagadnień z prezentacjami dot. przewidywań odnośnie kształtu niemieckiego rynku energii w kontekście relacji jednostek sterowalnych z niestabilnymi OZE, prezentowaną przez Dornier Group, a także prezentowane przez CERTH problemy greckiego sektora wytwarzania, opartego o węgiel brunatny i kierunki jego przekształcenia, biorąc pod uwagę ogłoszoną we wrześniu br. decyzję o wygaszeniu greckich jednostek węglowych do 2028r. Przedstawiciele krajów Bałkańskich prezentowali m.in. długoterminową strategię rozwoju energetyki Serbskiej i Macedońskiej, w kontekście potencjalnej akcesji do UE i wspólnotowych wymagań, w tym bazując na doświadczeniach i pomocy polskich firm z branży energetycznej.