Konferencji Autodesk Day | Energetyka

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konferencji Autodesk Day | Energetyka, która odbędzie się w czwartek, 26 listopada br. w formie online.

Tematyka konferencji jest poświęcona trendom i wyzwaniom stojącym przed branżą energetyczną. Przewidziane są sesje dotyczące utrzymania, eksploatacji i rozwoju istniejącej infrastruktury, wykorzystania metodologii BIM do zarządzania istniejącymi oraz projektowanymi obiektami. Jest to tematyka szczególnie ważna zwłaszcza w świetle ogłoszonej we wrześniu mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych, zgodnie z którą wszystkie inwestycje publiczne mają być projektowane i realizowane z wykorzystaniem tej metodyki.

Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Rejestracja na konferencję odbywa się na stronie: www.autodeskday.pl