Komunikat prasowy - interpretacja definicji nowego obiektu energetycznego spalania

Szanowni Państwo,

W związku z publikacją 17 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym UE konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP) pojawił się szereg wątpliwości związanych z tym, iż zawierają one zapisy ogólne, które wymagają interpretacji na poziomie krajowym.

Jedną z najważniejszych kwestii dla polskich elektrowni jest interpretacja definicji nowego obiektu energetycznego spalania, gdyż rzutuje ona bezpośrednio na kończące się właśnie inwestycje pięciu dużych bloków węglowych, których uruchomienie jest kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W związku z powyższym, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie reprezentujące polskie spółki wytwórcze zwróciło się z prośbą do Pana Ministra Pawła Sałka  o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi Pan Minister wyjaśnia, iż każdy obiekt, który po raz pierwszy uzyskał pozwolenie zintegrowane przed opublikowaniem konkluzji BAT jest obiektem istniejącym w ich rozumieniu. Należy zaznaczyć, że kluczowe znaczenie ma moment wydania po raz pierwszy pozwolenia zintegrowanego przez organ I instancji, nawet w przypadku, gdy nie jest ono ostateczne i może znajdować się w toku postępowań prawnych. W praktyce oznacza to, że w przypadku utraty ważności pozwoleń dla tych instalacji i wystąpienia z nowym wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia – wymagania BAT jakie będą musiały zostać dotrzymane w nowym pozwoleniu będą opierać się na wymaganiach określonych dla istniejących obiektów.