Jacek Kaczorowski prezesem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

W dniu 13.06.2024 podczas Walnego Zgromadzenia TGPE Pan Jacek Kaczorowski, Prezes Zarządu spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, został powołany na stanowisko prezesa zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie.

Do składu zarządu TGPE wybrano również: Marcina Laskowskiego, Wiceprezesa Zarządu PGE S.A., Bartosza Krysta, Wiceprezesa Zarządu Enea S.A., Piotra Andrusiewicza, Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie, Pawła Micułę, Prezesa Zarządu Tauron Wytwarzanie, Justynę Wardak – Bielenis, Dyrektora Zarządzającego Obszarem Energetyki Orlen S.A. W składzie Zarządu pozostał Pan Roman Pluszczew, Wiceprezes Zarządu PGNiG TERMIKA S.A.

W trakcie Walnego Zgromadzenia do Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Tomasza Wilczaka.

Prezes Jacek Kaczorowski, kierujący pracami zarządu największej w Polsce spółki wytwórczej, pokreślił rolę TGPE w koordynacji działań producentów energii elektrycznej w Polsce, przede wszystkim w kontekście trwającego procesu transformacji.

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie od lat aktywnie współpracuje z organami administracji rządowej w zakresie wypracowania jak najlepszych rozwiązań dotyczących funkcjonowania sektora elektroenergetycznego. Prace te dotyczą głównie przygotowania, opiniowania oraz wsparcia w tworzeniu aktów prawnych i konsultacji zmian legislacyjnych - zarówno krajowych, jak i europejskich. Uczestnictwo PGE GiEK w pracach TGPE, w ramach odpowiednich grup roboczych i zespołów ekspertów, umożliwia wypracowanie najlepszych rozwiązań dla spółki i pozostałych znaczących wytwórców energii elektrycznej w kraju – podkreślił Prezes Jacek Kaczorowski. 

Jacek Kaczorowski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach górnictwo oraz zarządzanie i marketing. Od początku kariery zawodowej związany z jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie zajmował najwyższe stanowiska menadżerskie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów w sektorze wydobywczym i energetycznym. Uczestnik prac Komitetu Górnictwa – Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, a także sekcji Ekonomiki Górnictwa w PAN. W latach 1999-2003 jako członek zarządu KWB Bełchatów SA piastował funkcję dyrektora ds. inwestycji, a w latach 2006-2010 - prezesa zarządu i dyrektora generalnego. Od lipca 2009 roku równolegle zarządzał również PGE Elektrownią Bełchatów SA i doprowadził do jej konsolidacji z 13 spółkami energetycznymi i wydobywczymi z całej Polski. Do końca 2015 r. był prezesem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. W 2024 r. Funkcję tę objął ponownie w kwietniu 2024 r.