II Szkolenie TGPE, PTEZ, IGCP - Odstępstwa od wymagań emisyjnych konkluzji BAT pod patronatem Ministerstwa Środowiska

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na II Szkolenie nt. odstępstw od wymagań emisyjnych konkluzji BAT pod patronatem Ministra Środowiska skierowane tym razem do województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Termin szkolenia:

20-21 listopada br., Hotel Boss w Warszawie.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie na adres biuro@tgpe.pl do dnia 14 listopada br. Przedstawiciele starostw oraz urzędów marszałkowskich proszeni są o kontakt indywidualny.

DODATKOWE INFORMACJE:
MIEJSCE:
BLIŻSZYCH INFORMACJI UDZIELA:

Telefon: email:

Materiały do pobrania