Drugie międzynarodowe warsztaty w ramach projektu RECPP

21 maja br. odbędą się II Warsztaty organizowane w ramach Projektu RECPP, który ma służyć opracowaniu rozwiązań dotyczących wykorzystania infrastruktury pozostałej po wycofywanych elektrowniach węglowych.

Głównym tematem drugiej edycji warsztatów jest kontynuacja dyskusji dotyczącej oceny możliwości wykorzystania aktywów elektrowni, omówienie dostępnych technologii ponownego użycia infrastruktury oraz przedstawienie statusu realizacji projektu, w tym przedstawianie ogólnej informacji o zagregowanych danych zebranych podczas drugiego etapu prac nad projektem. Podczas wydarzenia prelegenci poruszą temat ponownego wykorzystania aktywów z perspektywy operatorów systemu i dostawców technologii. Ponownie podczas warsztatów odbędą się równolegle panele dyskusyjne, w których wezmą udział doświadczeni przedstawiciele branży pochodzący z różnych krajów UE.  Tematyka wystąpień i grup dyskusyjnych będzie dotyczyć między innymi zagadnienia z zakresu: emisyjności istniejących i wchodzących technologii, „zazieleniania” sektorów przemysłu związanych z energetyką, przeglądu technologii magazynowania, obecnych trendów w dziedzinie sector coupling czy przeglądu technologii spełniających  wymogi taksonomii UE.

Warsztaty stwarzają unikalną platformę do dyskusji i wymiany doświadczeń przez przedstawicieli różnych krajów, co może pozwolić na przygotowanie się polskiemu sektorowi energetycznemu - ale także administracji rządowej i samorządowej - do transformacji i wyzwań z nią związanych. Śledzenie postępów i rozwiązań może być pomocne w sformułowaniu właściwego podejścia do oceny możliwości i potencjału ponownego wykorzystania aktywów elektrowni węglowych.

Warsztaty będą prowadzone online w języku angielskim a udział w nich jest bezpłatny. Szczegółowy program dostępny jest na stronie Projektu - https://www.recpp.eu/events/second_workshop/, gdzie można dokonać rejestracji na warsztaty.

Przypominamy, iż RECPP jest projektem finansowanym z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, realizowanym w konsorcjum 13 partnerów w tym m.in. RWE, EdF, CEZ, Verbund, a koordynowanym przez niemieckie stowarzyszenie VGB. Jego celem jest poszerzenie działań podejmowanych w ramach transformacji regionów węglowych o przeprowadzenie inwentaryzacji elektrowni węglowych w Europie i wypracowanie najlepszych możliwości ich ponownego wykorzystania. Projekt RECPP wpisuje się w działania Sprawiedliwej Transformacji Komisji Europejskiej i został objęty patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych. W Polsce projekt jest realizowany przez  Główny Instytut Górnictwa przy współpracy z Tauron Wytwarzanie i Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie.

Poniżej mogą Państwo znaleźć program warsztatów.

Materiały do pobrania