AS – Aktywny Senior TGPE

Szanowni Państwo,

Wszyscy mamy pełną świadomość potrzeby transformacji energetycznej w okresie dążenia do zero emisyjności w energetyce. Dostępne obecnie technologie wytwarzania i magazynowania energii ograniczają jednak tempo transformacji. Do czasu komercyjnej dostępności sterowalnych dużych mocy zeroemisyjnych, konieczne jest utrzymanie w krajowym systemie energoelektrycznym posiadanych źródeł wytwórczych a polskich uwarunkowaniach źródeł głównie węglowych. Aktualizacja PEP 2040 przewiduje kilkunastoletni okres przejściowy, a w nim  konieczność utrzymania w dyspozycyjności znaczną moc wytwórczą w źródłach węglowych. Dla energetyki konwencjonalnej oznacza to spełnienie wymogów zapewnienia dyspozycyjności bloków węglowych, bezpieczeństwa pracy urządzeń i dostosowania do nowych reżimów pracy.

Obserwując zmiany w sektorze wytwarzania energii, oceniamy istotne zmniejszanie się aktywnej doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej. Biorąc pod uwagę sytuację globalną w energetyce, identyfikujemy duże zapotrzebowanie na utrzymanie kompetencji w zakresie eksploatacji, przygotowania i prowadzenia remontów bloków węglowych klasy 200/360MW, które stanowić będą podstawę KSE do czasu uruchomienia elektrowni atomowych.

W ramach zapewnienia kontynuacji utrzymania kompetencji zawodowych w okresie zmiany pokoleniowej w branży energetycznej, wychodzimy z inicjatywą i propozycją zorganizowania Zespołu Aktywnych Seniorów (Zespół AS). Liczymy, że aktywnymi członkami takiego zespołu zdecydują się być doświadczeni specjaliści/eksperci, którzy już po zakończeniu formalnej aktywności zawodowej w swoich dotychczasowych miejscach pracy, będą chcieli się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem udzielając wsparcia w rozwiązywaniu wielu bieżących, aktualnych problemach w naszej branży.

Znając Państwa wiedzę i doświadczenie zawodowe zachęcamy do zgłaszania udziału i zaangażowania w zespole - Aktywny Senior TGPE, który będzie nieodpłatnym zespołem doradczym i opiniotwórczym w zakresie bieżącej aktywności TGPE w obszarach: technicznym, technologicznym, ochrony środowiska, rynkowo-regulacyjnym.  

W ramach prac Zespołu planujemy grupy robocze wymiany doświadczeń aby przekazać je następcom, seminaria, w których będziecie mogli Państwo  podzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą, własnymi przemyśleniami dotyczącymi rozwoju i przyszłości energetyki.

TGPE zapewnia w ramach prac Zespołu zarówno kontakty online, w formie hybrydowej  jak i spotkania osobiste.

W celu przyjęcia do zespołu należy wypełnić zamieszczony poniżej fomrularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać wypełniony na adresy: biuro@tgpe.pl oraz pawel.woszczyk@tgpe.pl. Wymagane jest potwierdzenie i zaakceptowanie zgłoszenia przez TGPE w celu udziału w Zespole AS.

Licząc na to, że duch energetyczny u naszych seniorów jest w znakomitej formie zachęcamy do prac w Zespole AS!

Z wyrazami szacunku
TGPE

Materiały do pobrania