Ankieta RECPP

Projekt Re-purposing Coal Power Plants (z ang. program ponownego wykorzystania aktywów wycofywanych elektrowni węglowych) w czasie transformacji energetycznej ma na celu ocenę potencjału i możliwości wykorzystania infrastruktury po wyłączonych z eksploatacji elektrowniach (np. składowiska popiołu), oraz części likwidowanej infrastruktury w zakładach czynnych. Na podstawie mapowania, przeglądu i tworzenia scenariuszy RECPP ma ułatwić dyskusję między administracją, właścicielem terenu a społecznością lokalną przedstawiając opcje ponownego wykorzystania i rozwoju. RECPP uzupełni działania podejmowane w ramach przemian w regionach węglowych, w wyniku czego zostanie sporządzony spis elementów infrastruktury w Europie oraz wskazanie możliwości ich wykorzystania

Obecnie trwa proces zbierania danych niezbędnych do osiągnięcia zakładanych przez projekt celów. Do poszczególnych jednostek znajdujących się na terenie całej Unii Europejskiej zostały rozesłane zaproszenia do wzięcia udziału w badaniu polegającym na wypełnieniu anonimowej ankiety ( https://survey.alchemer.eu/s3/90292445/Power-plant-data-RECPP ). Ten etap projektu zakończy się 31 stycznia 2021r., zaś wiedza uzyskana z badania będzie stanowiła podstawę do dalszego prowadzenia projektu oraz dyskusji z Komisją Europejską o potrzebach sektora, w tym finansowaniu przekształcania istniejących elektrowni na cele energetyczne i inne.