Zygmunt Artwik

Zygmunt Artwik jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej o specjalizacji wytwarzanie energii elektrycznej. Ponadto ma ukończony kurs dla menedżerów energetyki w Instytucie Petten (Holandia) oraz kurs dla dyrektorów technicznych w Instytucie Energetyki i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Północnej Dakoty (Stany Zjednoczone Ameryki). Zygmunt Artwik posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze energetyki. Pełnił funkcje dyrektora i wiceprezesa elektrowni i firm inżynieryjnych. Poza tym prowadził projekt budowy elektrowni m.in. w Kozienicach, Połańcu, Pątnowie i w Turcji. Jest również autorem kilku patentów, usprawnień technicznych i technologicznych dotyczących utrzymania i eksploatacji kotłów i turbin parowych.

W latach 1976-1979 pracował w Elektrowni Kozienice jako Dyżurny Kierownik dwóch bloków 2x220MW. W latach 1979-2000 pracował w Elektrowni Połaniec zajmując kolejno stanowiska: Kierownika Rozruchu Bloków, Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji Elektrowni, Dyrektora Technicznego i Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora ds. Technicznych. Ze względu na posiadane doświadczenia w latach 1986-1988 w czasie pracy w Elektrowni Połaniec był oddelegowany do firmy Elektrim SA na stanowisko Kierownika Rozruchu – budowanej elektrowni w Turcji – Yenikoy. W latach 2000-2003 pracował w Elektrim Megadex Warszawa zajmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Biznesu. W latach 2003-2013 był Wiceprezesem Zarządu – Dyrektorem Zakładu Energetyki w Polimex Mostostal SA W latach 2013-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ERBUD Industry Sp. z o.o. Pełnił funkcję Dyrektora w KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W Grupie Kapitałowej PAK Zygmunt Artwik jest Prezesem Zarządu spółki PAK Adamów Sp. z o.o. oraz zasiada w Radach Nadzorczych spółek: PAK SERWIS Sp. z o.o., Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o.