Z przykrością informujemy o śmierci Pana Józefa Szczesiuka

Z przykrością informujemy, że 30 marca 2022 roku w wieku 91 lat odszedł Pan Józef Szczesiuk. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Ostatnie pożegnanie Pana Józefa odbędzie się 12 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:30 w Domu Pogrzebowym w Sali „C” na Cmentarzu Północnym w Warszawie.
 
Pan Józef Szczesiuk urodził się 26 lipca 1930 roku w Janowie Podlaskim. Ukończył on studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Warszawskiej. Pan Józef Szczesiuk rozpoczął pracę zawodową w latach 50-tych jako projektant i inspektor nadzoru w branży instalacji sanitarnych. Z energetyką związał się w latach 60-tych, rozpoczynając ponad 12-letni okres pracy w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku, gdzie w latach 1970-1975 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Inwestycji. W latach 1975 - 1980 pracował w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Budowy Elektroniki i Przemysłu w Warszawie, gdzie kolejno pełnił funkcje Zastępcy rektora ds. Produkcji, Dyrektora ds. Techniki i Rozwoju, a także Dyrektora ds. Przygotowania Produkcji.
 
W roku 1980 Pan Józef Szczesiuk został dyrektorem ds. Produkcji Przemysłowej w Zrzeszeniu Budownictwa Energetycznego „Energobudowa” w Warszawie.  W latach 1982-1988 zostałem Dyrektorem Zrzeszenia i zarządzał jego pracami. Kluczowym zadaniem Zrzeszenia w tym okresie była budowa największej polskiej elektrowni - Elektrowni Bełchatów. Od roku 1988 Zrzeszenie przekształciło się w spółkę Budownictwo Energetyczne „Energobudowa” Sp. z o.o.. Przez dziesięć kolejnych lat Pan Józef Szczesiuk był w niej I-wszym Zastępcą Dyrektora Generalnego i zarządzał m.in. budową Elektrowni Opole. Pod koniec lat 90-tych „Energobudowa” została przekształcona w spółkę akcyjną. Pan Józef Szczesiuk pełnił w niej funkcje Wiceprezesa Zarządu. Pracował w „Energobudowie” do czasu przejścia na emeryturę w 2004 roku.
 
Pan Józef Szczesiuk był wielokrotnie nagradzany i odznaczany za zasługi dla Polski i energetyki polskiej.