Z przykrością informujemy o śmierci Pana Alfonsa Czartoszewskiego

Z przykrością informujemy, że 23 sierpnia 2022 r. odszedł członek honorowy Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie Pan Alfons Czartoszewski. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. 

Ostatnie pożegnanie Pana Alfonsa odbędzie się 29 sierpnia 2022 roku o godzinie 13:00 w Kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu przy ulicy Andrzeja Strugi 31A. Pogrzeb odbedzie się na Cmentarzu Rzymskokatolickim Parafii Świętego Wacława przy ulicy Dębowej 23, Radom.

Dr inż. Alfons Czartoszewski urodził się 11 grudnia 1927 r. w Zambrowie. Ukończył Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej w 1950 r. W latach 1950 – 1951 był zatrudniony na stanowisku kierownika Rejonu Energetycznego Lublin Teren. Od 1951 pracował w Radomiu w ZEOW w dyspozycji mocy. W 1964 został powołany na stanowisko Naczelnego Inżyniera ZEOW gdzie pracował między innymi przy uruchomieniu kolejnych bloków Elektrowni Stalowa Wola i budowie elektrowni na zaporze w Solinie. Na przełomie lat 60/70-tych jako Naczelny Inżynier Okręgu prowadził budowę elektrowni w Kozienicach i Połańcu oraz nadzorował rozwój sieci przesyłowych 400 kV. W maju 1975 roku obronił pracę doktorską na Politechnice Warszawskiej na temat optymalizacji i niezawodności sieci elektroenergetycznych. Od 16 stycznia 1978 roku objął stanowisko Dyrektora Naczelnego ZEOW i był odpowiedzialny między innymi za uruchomienie układu przesyłowego na napięciu 750 kV Widełki. Do jego osiągnięć można zaliczyć zainicjowanie powstania wielu zakładów pracujących dla potrzeb energetyki, takich jak Zakład Produkcyjno-Remontowy w Jedliczach, ZTE w Radomiu czy Zakłady Wytwarzania Sieci w Rzeszowie i Kielcach. 30 września 1990 r. przeszedł na zasłużoną emeryturę. Na niej, wykazywał się aktywnością jako członek Rady Nadzorczej EC Radom, współpracował z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie oraz Izbą Gospodarczą Energetyki I Ochrony Środowiska jako ekspert. Pan Alfons Czartoszewski był autorem licznych publikacji i artykułów w pismach branżowych. Wielokrotnie był wyróżniany i odznaczany za swoje zasługi w pracy, w tym między innymi Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Został uhonorowany Laurem Białego tygrysa dla Budowniczego Polskiej Energetyki. Za życia był zasłużonym członkiem SEP i NOT.