Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie

Szanowni Państwo,

wykonując uchwałę nr 12/2022 z dn. 24 maja 2022 r. Zarządu Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, w imieniu całego Zarządu, uprzejmie zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, które odbędzie się w sali Rubinowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20 w Warszawie, w następujących terminach:

          I Termin: 30.06.2022 r. (czwartek) godzina 12:00

W przypadku braku wymaganego quorum –

          II Termin: 30.06.2022 r. (czwartek) godzina 12:15


Walne Zebranie Towarzystwa będzie zdolne do podejmowania wiążących uchwał w I Terminie, jeśli będą na nim obecni członkowie zwyczajni, przedstawiciele lub pełnomocnicy członków wspierających reprezentujący, co najmniej połowę głosów.
W II Terminie Walne Zebranie odbędzie się bez względu na ilość członków obecnych na zebraniu.

Bardzo proszę o udział w obradach Walnego Zebrania i potwierdzenie swojej obecności na adres e-mail biura TGPE, tj. biuro@tgpe.pl lub telefonicznie w terminie do dnia 24 czerwca br. (piątek) do końca dnia.

Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych: Anna Graff, tel. 885-600-007, e-mail: biuro@tgpe.pl

Poniżej zamieszczono materiały, które można pobrać po zgłoszeniu i otrzymaniu hasła.

Materiały do pobrania