Stanowisko TGPE w sprawie zmian w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 przyjętych przez Parlament Europejski w dn. 15 lutego 2017 r.

TGPE podkreśla, że z punktu widzenia polskich jednostek wytwórczych, które reprezentuje, kluczową kwestią jest zachowanie neutralności technologicznej wykorzystania mechanizmów kompensacyjnych, niezależnie od ich ostatecznego kształtu.