Sebastian Gola

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz programu Executive MBA na Wydziale Zarządzania Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył szereg szkoleń z zakresu energetyki i zarządzania, w tym studia podyplomowe organizowane przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, ICAN INSTITIUTE oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Z branżą energetyczną związany jest od 2004 roku, gdzie zajmował stanowiska eksperckie i kierownicze związane z rynkiem energii elektrycznej, doradztwem z zakresu prawa i regulacji w energetyce, przekształceniami organizacyjnymi, jak również analizami ekonomicznymi i przygotowaniem projektów inwestycyjnych w obszarze kogeneracji gazowej, OZE oraz infrastruktury sieciowej.

Członek stowarzyszeń branżowych – TGPE, TOE oraz Market Integration & Network Codes i Market Committee przy EURELECTRIC. Od 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Wykonawczego w TAURON Polska Energia S.A. i m.in. był odpowiedzialny za budowę i rozwój scentralizowanej jednostki analitycznej, planowanie działalności handlowej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej, w tym za kierowanie zespołem operatora handlowo-technicznego, a także przygotowanie Grupy TAURON do uczestnictwa w rynku mocy i aukcjach OZE.

Od maja 2021 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie oraz Prezesa Zarządu Nowe Jaworzno Grupa TAURON. Jest odpowiedzialny m.in. za zakończenie procesu inwestycyjnego związanego z uruchomienie bloku 910 MW w Jaworznie, a także przygotowanie i  przeprowadzenie programu wydzielenia wytwórczych aktywów węglowych TAURON Wytwarzanie do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Pełni również funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. (poprzednio pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).