Roman Pionkowski

Pan Roman Pionkowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki - 1987, Wydział Zarządzania i Ekonomii - 1999) oraz doktorem nauk ekonomicznych (2001). Z elektroenergetyką zawodową związany jest od ponad 25 lat. Od roku 2000 pełnił funkcje w zarządach przedsiębiorstw elektroenergetyki dystrybucyjnej w Płocku, Łodzi i Gdańsku. W latach 2007- 2012 pracował w Grupie Energa, gdzie prowadził duże projekty restrukturyzacyjne i inwestycyjne, w tym projekt wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego i projekt przygotowania budowy Elektrowni Ostrołęka C. W latach 2007-2008 i 2015-2016 pracował w Zarządzie ENERGA SA a w latach 2010-2012 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Elektrownia Ostrołęka SA. Od roku 2013 do kwietnia 2015 jako Prezes Zarządu PSE Inwestycje SA kierował projektowaniem i nadzorem inwestycyjnym dla inwestycji sieciowych PSE SA. Od maja do grudnia 2015 roku pracował na stanowisku Prezesa Zarządu ENERGA-OEPRATOR SA. Następnie w ENERGA SA. Od marca 2016 roku do maja 2017 roku pełni funkcje Wiceprezesa ENERGA Wytwarzanie SA. W latach 2006-2017 pełnił liczne funkcje w Radach Nadzorczych spółek branży energetycznej. Od 1992 roku aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej pełniąc funkcję Członka Zarządu w latach 2007-2008 i 2015. W latach 2008-2013 sprawował funkcje Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Zakładów Energetycznych (później Związku Pracodawców Energetyki) i  Federacji Związków Pracodawców Energetyki Polskiej. W latach 2009 – 2012 był członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej.