Relacja z IX Konferencji Technicznej "Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje"

Szanowni Państwo,

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało wspólnie z Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie - IX Konferencję Techniczną „Utrzymanie Ruchu - diagnostyka, remonty, modernizacje”, która odbyła się w dniach 20-22 marca 2023 r. w Kazimierzu Dolnym. 

Moderatorem Konferencji i Panelu Dyskusyjnego był dr hab. inż. Stanisław Tokarski z Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej / Główny Instytut Górnictwa.

W trakcie Konferencji odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu „Modernizacja Roku 2022”, którego celem było wyłonienie i wyróżnienie najciekawszej modernizacji zrealizowanej w 2022 r., charakteryzującej się szczególnymi walorami w zakresie innowacji, ekonomii, ochrony środowiska. Konkurs skierowany był do elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, obiektów przemysłowych, wykonawców realizujących modernizacje.

Kapituła Konkursu w składzie: dr hab. inż. Stanisław Tokarski, Przewodniczący (AGH / GIG), prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski (Politechnika Warszawska) oraz Waldemar Szulc (Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie) - przyznała tytuł „Modernizacja Roku 2022” projektowi pt. „Zabudowa instalacji do redukcji emisji rtęci w PGE GiEK S.A. - Oddział Elektrownia Bełchatów”.

Uzasadnienie Kapituły:

  1. Na blokach energetycznych 2 do 12 i 14 zostały zabudowane instalacje dozujące do węgla sole bromu redukujące emisję Hg. Wykorzystana metoda jest dobrze znana w praktyce i potwierdzona. Proces jest w pełni zautomatyzowany.
  2. Wdrożone rozwiązanie w stosunku do innych możliwości spełnienia wymagań, środowiskowych wydaje się najprostsze, najpewniejsze w eksploatacji, a na podstawie przesłanych wyników o osiągniętych poziomach emisji Hg, bardzo skuteczne. Brak ingerencji w skomplikowany układ spalin w instalacjach kotłowych pozwolił na uniknięcie ryzyka zakłóceń w pracy bloku energetycznego.
  3. Osiągnięto zamierzony efekt polegający na obniżeniu emisji Hg do wartości dopuszczalnych. Wartości emisji uzyskane w drodze pomiarów wskazują na poziom poniżej 7 mikrogramów na Nm3.
  4. Nie podano żadnych danych dotyczących nakładów na modernizację i kosztów jej eksploatacji. Niemniej przyjąć należy, że realizacja zadania związana była z koniecznością ograniczenia emisji rtęci do wartości dopuszczalnych przez BAT, a więc głównym celem był cel środowiskowy. Projekt był dofinansowany ze środków NFOŚiGW.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy! Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie i wydawnictwo „Nowa Energia” Pełną relację znajdą Państwo na Stronie wydawnictwa Nowa Energia: link