Program RECPP wchodzi w etap zbierania danych

Projekt Re-purposing Coal Power Plants during Energy Transition (Ponowne wykorzystanie aktywów elektrowni węglowych w okresie transformacji energetycznej, akronim RECPP) wchodzi w etap zbierania danych. Celem tej fazy jest stworzenie bazy danych na podstawie której zostaną przygotowane plany ponownego przeznaczenia potencjału elektrowni węglowych. Badanie to będzie uzupełnieniem działań podjętych w ramach transformacji regionów węglowych, które ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku polskiego podsektora wytwarzania.

Głównym założeniem programu RECPP jest otworzenie perspektyw dla regionów węglowych znajdujących się w okresie przejściowym po wycofaniu węgla. Program jest finansowany z funduszy europejskich w ramach programu Research Fund for Coal and Steel oraz wpisuje się w działania Sprawiedliwej Transformacji Komisji Europejskiej. Przedsięwzięcie jest realizowane pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej lub na stronie programu.