Oferta pracy - nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. rozwoju technologii

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie ogłasza nabór na stanowisko Głównego Specjalisty ds. rozwoju technologii.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Monitorowanie prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, mających wpływ na obszar technologiczny funkcjonowania podsektora wytwarzania energii elektrycznej,
 • Analizę projektowanych zmian i ocenę ich wpływu na ekonomiczne funkcjonowanie zarówno podsektora wytwarzania energii elektrycznej jak i całego sektora energii,
 • Podejmowanie działań i koordynację prac zespołów zadaniowych TGPE związanych z rozwojem technologii wytwarzania energii i ciepła
 • Nadzór i prowadzenie bazy dokumentów związanych z procesami zmian technologicznych dotyczących tego obszaru,
 • Koordynację i udział w pracach związanych z pozyskiwaniem wsparcia finansowego na realizowane przedsięwzięcia przez TGPE,
 • Przygotowanie i  realizacja nowych branżowych projektów badawczo-rozwojowych niezbędnych dla technologicznego przeobrażania sektora wytwarzania,
 • Przygotowywanie, analizowanie, opiniowanie umów zawieranych przez TGPE,
 • Udział w procesie legislacyjnym i reprezentowanie TGPE w kontaktach z przedstawicielami administracji rządowej, centralnej i samorządowej oraz w pracach parlamentarnych,
 • Współpracę z podmiotami zrzeszonymi w TGPE i stowarzyszeniami działającymi w sektorze elektroenergetyki i ciepłownictwa.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki energetyczne,
 • Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w poszczególnych obszarach; utrzymania majątku wytwórczego, eksploatacji obiektów i instalacji energetycznych,
 • Mile widziane doświadczenie w zakresie handlu energią, przesyłem i dystrybucją energii, przygotowania i realizacji inwestycji energetycznych,
 • Znajomość przepisów dotyczących stanowienia prawa, mile widziane doświadczenie we współpracy z organami administracji rządowej,
 • Umiejętność interpretacji skutków przepisów prawa i zdolność do oceny koniecznych do ponoszenia kosztów i podejmowania niezbędnych działań w przedsiębiorstwach energetycznych,
 • Znajomość dostępnych nowych technologii dla energetyki,
 • Mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o wsparcie finansowe dla projektów z obszaru energetyki,
 • Umiejętność organizacji pracy,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Zdolności interpersonalne i negocjacyjne,
 • Komunikatywność,
 • Dyspozycyjność,
 • Mile widziane posiadanie uprawnień energetycznych E,D,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Możliwość wykorzystania  doświadczenia dla wsparcia rozwoju technologicznego sektora elektroenergetyki,
 • Możliwość przygotowania i wdrożenia projektów innowacyjnych w sektorze energetyki,
 • Konkurencyjne wynagrodzenie,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w częściowym wymiarze czasu pracy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do godziny 14:00 dnia 15.02.2019r. na adres mailowy biuro@tgpe.pl oraz waldemar.szulc@tgpe.pl lub osobiście w biurze TGPE.